Waterschapsblad van Waterschap De Dommel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap De DommelWaterschapsblad 2019, 3730Overige overheidsinformatieTijdelijk verbod op onttrekken van grondwater voor het deelgebied Boven Dommel

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel heeft, vanwege de geringe neerslag van de afgelopen periode en de in het beheersgebied aanwezige grondwatervoorraad, een algeheel tijdelijk verbod om grondwater te onttrekken voor het deelgebied Boven Dommel ingesteld.

Dit tijdelijk verbod is van toepassing voor het onttrekken van grondwater om grasland te beregenen buiten de Beschermde gebieden en attentiegebieden zoals die zijn aangegeven op de Keurkaart “Beschermde gebieden” en buiten de invloedsgebieden Natura 2000 en de beperkte invloedsgebieden N2000 die zijn aangewezen op de keurkaart behorende bij de “Algemene regels Grondwater’’.

Inzage

Het deelgebied waarop het tijdelijk verbod geldt is aangeduid op de kaartbijlage. Deze bijlage kunt u downloaden (linkerzijde van deze pagina) en/of de website van Waterschap De Dommel via de website: www.dommel.nl/algemeen/actueel/grondwaterstanden.

Inwerkingtreding

Het onttrekkingsverbod geldt met ingang van 1 april 2019 en blijft 2 maanden van kracht.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van bekendmaking van het besluit schriftelijk bezwaar maken tegen het bij:

Waterschap De Dommel

Dagelijks bestuur

t.a.v. het secretariaat commissie bezwaarschriften

Postbus 10.001

5280 DA Boxtel.

Een bezwaarschrift dient te worden ondertekend en in elk geval te bevatten:

 

 • 1.

  de naam en het adres van de indiener;

 • 2.

  de dagtekening;

 • 3.

  een omschrijving van de beschikking waartegen bezwaar wordt gemaakt;

 • 4.

  de gronden van het bezwaar.

  Degene die bezwaar maakt, kan in spoedeisende gevallen een verzoek tot voorlopige voorziening doen. Dit verzoek moet worden gericht aan:

  voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant

  sector bestuursrecht

  Postbus 90.125

  5200 MA Den Bosch

  In de gevallen waar een verzoek tot voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

   

  Contact

  Voor meer informatie kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Aart van Wessel, telefoonnummer (0411) 618618.