Waterschapsblad van Waterschap Rivierenland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap RivierenlandWaterschapsblad 2019, 37Beschikkingen | afhandelingWaterschap Rivierenland - watervergunning voor het vervangen van een infrastructurele duiker ter plaatse van de Gijsbertweg te Nieuwendijk

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland heeft besloten een watervergunning te verlenen voor het vervangen van een infrastructurele duiker ter plaatse van de Gijsbertweg te Nieuwendijk. Zaaknummer 2018152771.

Start bezwaartermijn: 29-12-2018.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen, bereikbaar via telefoonnummer 0344-649494.

Bezwaar

Binnen zes weken vanaf datum begin bezwaartermijn kunnen belanghebbenden een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland. Voor meer informatie, zie onze website: regelen en aanvragen, bezwaar

http://www.waterschaprivierenland.nl/common/regelen-en-aanvragen/bezwaar.html