Waterschapsblad van Waterschap Rivierenland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap RivierenlandWaterschapsblad 2019, 36Beschikkingen | afhandelingWaterschap Rivierenland - watervergunning voor het gedeeltelijk dempen van een B-watergang en verplaatsen beschoeiing nabij Hinderdam 92-94 te Gorinchem

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland heeft besloten een watervergunning te verlenen voor het gedeeltelijk dempen van een B-watergang en verplaatsen beschoeiing nabij Hinderdam 92-94 te Gorinchem. Zaaknummer 2018149028.

Start bezwaartermijn: 29-12-2018.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen, bereikbaar via telefoonnummer 0344-649494.

Bezwaar

Binnen zes weken vanaf datum begin bezwaartermijn kunnen belanghebbenden een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland. Voor meer informatie, zie onze website: regelen en aanvragen, bezwaar

http://www.waterschaprivierenland.nl/common/regelen-en-aanvragen/bezwaar.html