Waterschapsblad van Waterschap Hunze en Aa's

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Hunze en Aa'sWaterschapsblad 2019, 3529Beschikkingen | afhandelingMadepolder Beheer B.V.

Aan Madepolder Beheer B.V. is een vergunning op grond van de Waterwet verleend voor:

 

 • 1.

  het brengen van stoffen, indirect via de bermsloot ten zuiden van de inrichting, in het Winschoterdiep

 • 2.

  het lozen vanaf verhard oppervlak en bijbehorende voorziening

 • 3.

  het aanbrengen van een dam met een duiker tussen de bermsloot en de hoofdwatergang.

  Er zijn geen zienswijzen ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

   

  Terinzagelegging

  De vergunning en bijbehorende stukken liggen ter inzage van 3 april 2019 tot en met 14 mei 2019 bij

  - waterschap Hunze en Aa’s, Aquapark 5 te Veendam, op werkdagen van 9.00 uur tot 16.00 uur - gemeente Midden-Groningen, Gorecht-Oost 166 te Hoogezand.

  De watervergunning is hiernaast ook digitaal in te zien.

   

  Beroep en voorlopige voorziening

  Tot en met 14 mei 2019 kan tegen het verlenen van de vergunning beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling Bestuursrecht (Postbus 150, 9700 AD Groningen). Meer informatie hierover vindt u in de brochure Bezwaar en Beroep die u via de button rechts op deze webpagina kunt downloaden.

   

  Inlichtingen

  Voor nadere informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Annette Geesken-Oosterveld (tel. 0598-693800).