Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2019, 3490VerordeningenIntrekking Retributieverordening zoetwatervoorziening Tholen en Sint Philipsland

 

Op 27 maart 2019 heeft de algemene vergadering van waterschap Scheldestromen de Retributieverordening zoetwatervoorziening Tholen en Sint Philipsland 2019 vastgesteld. Gelijktijdig heeft zij de Retributieverordening zoetwatervoorziening Tholen en Sint Philipsland van 12 december 2013 ingetrokken met ingang van 31 december 2018, met dien verstande dat deze van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 

dr. A.P.M.A. Vonck,

secretaris-directeur

 

mr. drs. A.J.G. Poppelaars,

dijkgraaf