Waterschapsblad van Waterschap Rivierenland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap RivierenlandWaterschapsblad 2019, 34Beschikkingen | afhandelingWaterschap Rivierenland - watervergunning voor het vervangen van bestaande duiker en aanbrengen twee uitstroomvoorzieningen aan de Grote Kerkstraat en De Kroon te Wijk en Aalburg

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland heeft besloten een watervergunning te verlenen voor het vervangen van bestaande duiker en aanbrengen twee uitstroomvoorzieningen aan de Grote Kerkstraat en De Kroon te Wijk en Aalburg. Zaaknummer 2018154575.

Start bezwaartermijn: 29-12-2018.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen, bereikbaar via telefoonnummer 0344-649494.

Bezwaar

Binnen zes weken vanaf datum begin bezwaartermijn kunnen belanghebbenden een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland. Voor meer informatie, zie onze website: regelen en aanvragen, bezwaar

http://www.waterschaprivierenland.nl/common/regelen-en-aanvragen/bezwaar.html