Waterschapsblad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap De Stichtse RijnlandenWaterschapsblad 2019, 3238Overige overheidsinformatieHDSR - Schouw over de Utrechtse dijken

 

 

Vanaf maandag 1 april 2019 controleert het waterschap of de onderhoudsplichtigen het onderhoud hebben uitgevoerd aan de dijken langs de Neder-Rijn en Lek, tussen Amerongen en Schoonhoven. Goed onderhoud draagt bij aan een sterke dijk. Daarom controleren wij regelmatig of het onderhoud voldoende is uitgevoerd.

 

De onderhoudsplichtigen, doorgaans de grondeigenaren of gebruikers, moeten ervoor zorgen dat vóór 3 april 2018 het onderhoud is uitgevoerd. Tijdens de schouw wordt specifiek op het ondergenoemde gelet, maar ook algemene Keurovertredingen worden meegenomen:

 

  • 1. Schade aan de grasmat hersteld (beschadigingen, sporen en kale plekken);

    2. De binnen- en buitentaluds en bergen zijn geëgaliseerd en vrij van afval en drijfvuil;

    3. Dierlijke schade hersteld (molshopen en schapenpaadjes).

    4. Alle gebreken aan op- en afritten, zowel binnen- als buitendijks, zijn hersteld.

  •  

Gezien het belang van het onderhoud aan de dijk zal het waterschap in geval van een overtreding direct handhavend optreden.

 

Meer informatie? Hebt u vragen over de dijkschouw, dan kunt u tijdens kantooruren bellen naar telefoonnummer (030) 209 7365.