Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2019, 3157Overige besluiten van algemene strekkingWatervergunning

Het waterschap heeft besloten om de geldigheidstermijn van de op 3 december 2012 verleende watervergunning voor het onttrekken van grond- en oppervlaktewater en het infiltreren van oppervlaktewater in de bodem op een perceel aan de Louisepolderweg in Ovezande te verlengen naar 31 december 2019.