Waterschapsblad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap De Stichtse RijnlandenWaterschapsblad 2019, 3089Beschikkingen | afhandelingWatervergunning(raam) voor het leggen van een laagspanningskabel bij een watergang op de locatie bij Teckop 19A in Kamerik. (code HDSR39607)

Het waterschap heeft een watervergunning verleend voor het leggen van een laagspanningskabel bij een watergang op de locatie bij Teckop 19A in Kamerik in de gemeente Woerden. Dit besluit is verzonden op 19 maart 2019.

Ter inzage

U kunt de vergunning en de bijbehorende stukken inzien tot en met 30 april 2019 bij het waterschap, Poldermolen 2 in Houten op afspraak. Openingstijden: elke werkdag van 9.00 - 17.00 uur.

U kunt de stukken digitaal bekijken via het digitale Waterschapsblad van HDSR opwww.overheid.nl. De stukken hangen als ‘Externe bijlagen’ aan deze publicatie (linker kolom)

Bezwaar

Wanneer u rechtstreeks belanghebbende bent, kunt u binnen 6 weken na verzenddatum bezwaar instellen. Voor meer informatie en het instellen van bezwaar kunt u kijken op onze website http://www.hdsr.nl/vergunningen/verleende-vergunning/bezwaar-beroep/.

Informatie

Wilt u meer informatie? Neem contact op met de afdeling Vergunningverlening en handhaving, telefoonnummer (030) 209 7358. Of kijk op onze website http://www.hdsr.nl/vergunningen/.

Houten, 21 maart 2019