Waterschapsblad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap De Stichtse RijnlandenWaterschapsblad 2019, 3085Beschikkingen | afhandelingWatervergunning voor het leggen van 2 laagspanningskabels bij een waterkering op de locatie nabij Weijpoort 77 in Nieuwerbrug. (code HDSR39425)

Het waterschap heeft een watervergunning verleend voor het leggen van 2 laagspanningskabels in de zone waterstaatswerk van een regionale waterkering op de locatie nabij Weijpoort 77 in Nieuwerbrug in de gemeente Bodegraven.

Dit besluit is verzonden op 19 maart 2019.

Ter inzage

U kunt de vergunning en de bijbehorende stukken inzien tot en met 30 april 2019 bij het waterschap, Poldermolen 2 in Houten op afspraak. Openingstijden: elke werkdag van 9.00 - 17.00 uur.

U kunt de stukken digitaal bekijken via het digitale Waterschapsblad van HDSR opwww.overheid.nl. De stukken hangen als ‘Externe bijlagen’ aan deze publicatie (linker kolom)

Bezwaar

Wanneer u rechtstreeks belanghebbende bent, kunt u binnen 6 weken na verzenddatum bezwaar instellen. Voor meer informatie en het instellen van bezwaar kunt u kijken op onze website http://www.hdsr.nl/vergunningen/verleende-vergunning/bezwaar-beroep/.

Informatie

Wilt u meer informatie? Neem contact op met de afdeling Vergunningverlening en handhaving, telefoonnummer (030) 209 7358. Of kijk op onze website http://www.hdsr.nl/vergunningen/.

Houten, 21 maart 2019