Start inspraak ontwerp-projectplan Herprofileren Rijnwijcksewetering

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft het ontwerp-projectplan voor het herprofileren van de Rijnwijckse Wetering vrijgegeven voor inspraak.

In het projectplan staan de werkzaamheden beschreven die het waterschap wil gaan uitvoeren. Van 25 maart tot en met 6 mei 2019 kunt u inspreken op het ontwerp-projectplan.

Stukken inzien

U kunt het ontwerp-projectplan digitaal inzien via https://www.hdsr.nl/beleid-plannen/projectenkaart/zeist

Zienswijze

Als u schriftelijk uw zienswijze wilt geven op dit ontwerp-plan, dan kunt u die uiterlijk tot en met 6 mei 2019 indienen bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, postbus 550, 3990 GJ Houten of via post@hdsr.nl.

Op de website vindt u een reactieformulier dat u kunt gebruiken.

Het college van het waterschap informeert iedereen die ingesproken heeft over de wijze waarop de inspraakreactie in het projectplan wordt verwerkt. Dit gebeurt, nadat het college het plan vaststelt.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met projectleider Stijn Maathuis, tel. 06-55214802 of via de e-mail stijn.maathuis@hdsr.nl 

 

Houten, 21 maart 2019

Naar boven