Waterschapsblad van Wetterskip Fryslân

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Wetterskip FryslânWaterschapsblad 2019, 2878Overige besluiten van algemene strekkingBekendmaking openbare vergadering van het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân d.d. 27 maart 2019

Op 27 maart 2019 vindt in het hoofdkantoor van Wetterskip Fryslân, Fryslânplein 3 te Leeuwarden, de openbare vergadering plaats van:

het algemeen bestuur

(aanvang: 20.00 uur)

 

Agenda:

 

 • *

  Opening

   

 • *

  Besluitenlijst AB-vergadering d.d. 26 februari 2019

 

a. Besluit tot vaststellen rechtmatigheid van gehouden verkiezingen

b. Onderzoek geloofsbrieven van nieuw gekozen leden en toelating nieuw gekozen leden

 •  

 • *

  Overzicht afgelopen bestuursperiode

 • *

  Sluiting

 

 

Vanaf dinsdag 19 maart a.s. liggen de stukken ter inzage in het waterschapskantoor en zijn ze te raadplegen op de website: http://wetterskipfryslan.notubiz.nl