Waterschapsblad van Waterschap Aa en Maas

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Aa en MaasWaterschapsblad 2019, 2877Beschikkingen | afhandelingKennisgeving besluit m.e.r.- beoordeling voor een grondwateronttrekking en de infiltratie van hemelwater, Waardjesweg 57 in Asten- Heusden.

 

Geen volledige m.e.r.- procedure noodzakelijk

Het dagelijks bestuur heeft besloten dat geen volledige m.e.r.-procedure doorlopen wordt bij de voorbereiding van een watervergunning, als bedoeld in artikel 3.10 van Keur waterschap Aa en Maas 2015 voor een grondwateronttrekking en de infiltratie van hemelwater op de locatie Waardjesweg 57 in Asten- Heusden. Het zaaknummer betreft 0000D20190117160921268.

 

Inzien

U kunt de stukken gedurende zes weken inzien vanaf 21 maart 2019 op de volgende plaats:

• Waterschapshuis Aa en Maas, Pettelaarpark 70, ’s-Hertogenbosch, elke werkdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur.

Het is mogelijk een afspraak te maken met een medewerker van de afdeling Planadvies en Vergunningen voor een mondelinge toelichting op de stukken. Hiertoe kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 073 615 8333. U kunt, onder vermelding van het betreffende zaaknummer, via info@aaenmaas.nl ook een verzoek doen om de vergunning per e-mail te ontvangen.

 

Geen bezwaar

Dit besluit moet worden aangemerkt als een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht en is niet vatbaar voor bezwaar en beroep, tenzij dit besluit een belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. Wel kan een belanghebbende gebruik maken van het rechtsmiddel dat geboden wordt in het kader van de procedure voor het verlenen van een vergunning ingevolge de Waterwet of de Keur waterschap Aa en Maas voor de betreffende activiteit.