Waterschapsblad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap De Stichtse RijnlandenWaterschapsblad 2019, 2875Beschikkingen | afhandelingHDSR - Watervergunning voor het dempen van een watergang en het graven van watergangen op de locatie nabij Oost-Vlisterdijk 12 in Vlist. (code HDSR38400)

Het waterschap heeft een watervergunning verleend voor het dempen van een watergang en het graven van drie watergangen op de locatie nabij Oost-Vlisterdijk 12 in Vlist.

Dit besluit is verzonden op 13 maart 2019.

Ter inzage

U kunt de vergunning en de bijbehorende stukken inzien tot en met 24 april 2019 bij het waterschap, Poldermolen 2 in Houten op afspraak. Openingstijden: elke werkdag van 9.00 - 17.00 uur.

U kunt de stukken digitaal bekijken via het digitale Waterschapsblad van HDSR opwww.overheid.nl. De stukken hangen als ‘Externe bijlagen’ aan deze publicatie (linker kolom)

Bezwaar

Wanneer u rechtstreeks belanghebbende bent, kunt u binnen 6 weken na verzenddatum bezwaar instellen. Voor meer informatie en het instellen van bezwaar kunt u kijken op onze website http://www.hdsr.nl/vergunningen/verleende-vergunning/bezwaar-beroep/.

Informatie

Wilt u meer informatie? Neem contact op met de afdeling Vergunningverlening en handhaving, telefoonnummer (030) 209 7358. Of kijk op onze website http://www.hdsr.nl/vergunningen/.

Houten, 15 maart 2019