Waterschapsblad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap De Stichtse RijnlandenWaterschapsblad 2019, 2874Beschikkingen | afhandelingHDSR - Watervergunning voor het aanbrengen van een dam met duiker en uitvoeren van kabelwerk bij een watergang ter hoogte van de Werkhovenseweg 14 in Werkhoven. (code HDSR37681)

Het waterschap heeft een watervergunning verleend voor het aanbrengen van een dam met duiker in de kernzone van een tertiaire watergang (droge sloot) en het verwijderen van een laagspanningskabel en leggen van zes middelspanningskabels in kern- en beschermingszone van een tertiaire watergang (droge sloot) ter hoogte van de Werkhovenseweg 14 in Werkhoven in de gemeente Bunnik.

Dit besluit is verzonden op 13 maart 2019.

Ter inzage

U kunt de vergunning en de bijbehorende stukken inzien tot en met 24 april 2019 bij het waterschap, Poldermolen 2 in Houten op afspraak. Openingstijden: elke werkdag van 9.00 - 17.00 uur.

U kunt de stukken digitaal bekijken via het digitale Waterschapsblad van HDSR opwww.overheid.nl. De stukken hangen als ‘Externe bijlagen’ aan deze publicatie (linker kolom)

Bezwaar

Wanneer u rechtstreeks belanghebbende bent, kunt u binnen 6 weken na verzenddatum bezwaar instellen. Voor meer informatie en het instellen van bezwaar kunt u kijken op onze website http://www.hdsr.nl/vergunningen/verleende-vergunning/bezwaar-beroep/.

Informatie

Wilt u meer informatie? Neem contact op met de afdeling Vergunningverlening en handhaving, telefoonnummer (030) 209 7358. Of kijk op onze website http://www.hdsr.nl/vergunningen/.

Houten, 15 maart 2019