Waterschapsblad van Waterschap De Dommel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap De DommelWaterschapsblad 2019, 2776Overige overheidsinformatieAankondiging openbare vergaderingen Algemeen Bestuur op 27 en 28 maart 2019

Op grond van de Kieswet heeft de waarnemend watergraaf de volgende openbare vergaderingen van het algemeen bestuur belegd in het Waterschapshuis in Boxtel op 27 maart en op 28 maart 2019, beide van 14.00-16.30 uur. De definitieve agenda’s evenals de bijbehorende stukken zijn vanaf 20 maart 2019 beschikbaar via de website van De Dommel, onder het kopje ‘Agenda’s en verslagen’.

Indien u de vergadering wilt bijwonen, verzoeken wij u dit vooraf te melden bij bestuursondersteuning, e-mail bestuursondersteuning@dommel.nl. of via het klantcontactcentrum van het waterschap, 0411-618618.