Waterschapsblad van Waterschap Rivierenland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap RivierenlandWaterschapsblad 2019, 2741Beschikkingen | afhandelingWaterschap Rivierenland - watervergunning voor het nieuwbouwen van een woning en bijgebouw bij de dijk te Spijk (NB), perceel kadastraal bekend als gemeente Aalburg, Sectie E, nummer 4438

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland heeft besloten een watervergunning te verlenen voor het nieuwbouwen van een woning en bijgebouw bij de dijk te Spijk (NB), perceel kadastraal bekend als gemeente Aalburg, Sectie E, nummer 4438. Zaaknummer 2019006408.

Start bezwaartermijn: 01-03-2019.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen, bereikbaar via telefoonnummer 0344-649494.

Bezwaar

Binnen zes weken vanaf datum begin bezwaartermijn kunnen belanghebbenden een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland. Voor meer informatie, zie onze website: regelen en aanvragen, bezwaar

http://www.waterschaprivierenland.nl/common/regelen-en-aanvragen/bezwaar.html