Waterschapsblad van Waterschap Rivierenland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap RivierenlandWaterschapsblad 2019, 2739Beschikkingen | afhandelingWaterschap Rivierenland - watervergunning voor de toename van verhard oppervlak en het afvoeren van afstromend hemelwater daarvan, het dempen en graven van oppervlaktewater en het verwijderen en aanleggen van dammen met duikers ter plaatste van Thermen Berendonck in Wijchen, kadastraal bekend als gemeente Wijchen, sectie C, nummers 2200 en 2201

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland heeft besloten een watervergunning te verlenen voor de toename van verhard oppervlak en het afvoeren van afstromend hemelwater daarvan, het dempen en graven van oppervlaktewater en het verwijderen en aanleggen van dammen met duikers ter plaatste van Thermen Berendonck in Wijchen, kadastraal bekend als gemeente Wijchen, sectie C, nummers 2200 en 2201. Zaaknummer 2019004103.

Start bezwaartermijn: 01-03-2019.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen, bereikbaar via telefoonnummer 0344-649494.

Bezwaar

Binnen zes weken vanaf datum begin bezwaartermijn kunnen belanghebbenden een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland. Voor meer informatie, zie onze website: regelen en aanvragen, bezwaar

http://www.waterschaprivierenland.nl/common/regelen-en-aanvragen/bezwaar.html