Waterschapsblad van Waterschap Rivierenland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap RivierenlandWaterschapsblad 2019, 2735Beschikkingen | afhandelingWaterschap Rivierenland - watervergunning voor het maken van een gestuurde boring ter hoogte van de Sluis te Weurt/Oostkanaaldijk 380 te Nijmegen

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland heeft besloten een watervergunning te verlenen voor het maken van een gestuurde boring ter hoogte van de Sluis te Weurt/Oostkanaaldijk 380 te Nijmegen, zaaknummer 2018106267.

Start bezwaartermijn: 05-03-2019.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen, bereikbaar via telefoonnummer 0344-649494.

Bezwaar

Binnen zes weken vanaf datum begin bezwaartermijn kunnen belanghebbenden een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland. Voor meer informatie, zie onze website: regelen en aanvragen, bezwaar

http://www.waterschaprivierenland.nl/common/regelen-en-aanvragen/bezwaar.html