Waterschapsblad van Waterschap Hollandse Delta

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Hollandse DeltaWaterschapsblad 2019, 248Beschikkingen | afhandelingDe voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van het algemeen bestuur van waterschap Hollandse Delta maakt het volgende bekend:

 

Op 4 februari 2019 zal de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van het algemeen bestuur van waterschap Hollandse Delta plaatshebben. Op die dag kunnen op het waterschapshuis aan het adres Handelsweg 100, 2988 DC RIDDERKERK, bij het daar gevestigde centraal stembureau van 9.00 tot 17.00 uur de lijsten van kandidaten worden ingeleverd.

De benodigde formulieren voor:

- de lijsten van kandidaten (model H 1)

- de verklaringen van instemming van de kandidaten met hun kandidaatstelling (model H 9)

- de machtigingen tot het plaatsen van de aanduiding van de politieke groepering boven een kandidatenlijst (model H 3-1)

- de machtigingen tot het plaatsen van een aanduiding, gevormd door samenvoeging van de aanduidingen van politieke groeperingen of afkortingen daarvan, boven een kandidatenlijst (model H 3-2)

zijn tot en met de dag van de kandidaatstelling verkrijgbaar via het waterschap of te downloaden via de website van de Kiesraad. https://www.kiesraad.nl/verkiezingen/waterschappen/ondersteunende-software-verkiezingen-osv/osv-voor-politieke-partijen 

Nadere inlichtingen over de wettelijke voorschriften betreffende de inlevering van kandidatenlijsten worden op het waterschapshuis verstrekt.

 

Ridderkerk, 9 januari 2019

De voorzitter van het centraal stembureau

ir. I.G.M. de Bondt