Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2019
Nr. 248

Gepubliceerd op 11 januari 2019 09:00
Inhoudsopgave

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van het algemeen bestuur van waterschap Hollandse Delta maakt het volgende bekend:

 

Op 4 februari 2019 zal de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van het algemeen bestuur van waterschap Hollandse Delta plaatshebben. Op die dag kunnen op het waterschapshuis aan het adres Handelsweg 100, 2988 DC RIDDERKERK, bij het daar gevestigde centraal stembureau van 9.00 tot 17.00 uur de lijsten van kandidaten worden ingeleverd.

De benodigde formulieren voor:

- de lijsten van kandidaten (model H 1)

- de verklaringen van instemming van de kandidaten met hun kandidaatstelling (model H 9)

- de machtigingen tot het plaatsen van de aanduiding van de politieke groepering boven een kandidatenlijst (model H 3-1)

- de machtigingen tot het plaatsen van een aanduiding, gevormd door samenvoeging van de aanduidingen van politieke groeperingen of afkortingen daarvan, boven een kandidatenlijst (model H 3-2)

zijn tot en met de dag van de kandidaatstelling verkrijgbaar via het waterschap of te downloaden via de website van de Kiesraad. https://www.kiesraad.nl/verkiezingen/waterschappen/ondersteunende-software-verkiezingen-osv/osv-voor-politieke-partijen 

Nadere inlichtingen over de wettelijke voorschriften betreffende de inlevering van kandidatenlijsten worden op het waterschapshuis verstrekt.

 

Ridderkerk, 9 januari 2019

De voorzitter van het centraal stembureau

ir. I.G.M. de Bondt

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl