Besluit tot het intrekken van het verbod voor het onttrekken van water uit oppervlaktewater en het verbod voor het onttrekken van grondwater in verdrogingsgevoelige gebieden

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel;

gelet op artikel 78 Waterschapswet en artikel 3.2 Keur Waterschap Rijn en IJssel 2009;

BESLUIT

Om:

 • -

  Het verbod voor het onttrekken van water uit alle oppervlaktewateren binnen het beheergebied van Waterschap Rijn en IJssel, gepubliceerd in het Waterschapsblad op 13 juli 2018, jaargang 2018, nummer 6920, per direct in te trekken;

  •  

 • -

  Het verbod voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van beregening in gebieden voor kwetsbare grondwaterafhankelijke natuur en een zone van 200 meter om deze gebieden, nabij de Zumpe en De Wiersse/ Zwarte Veen/ Hagenbeek, gepubliceerd in het Waterschapsblad op 24 juli 2018, jaargang 2018, nummer 7424, per direct in te trekken;

  •  

 • -

  Het verbod voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van beregening in gebieden voor kwetsbare grondwaterafhankelijke natuur en een zone van 200 meter om deze gebieden, nabij het Stelkampsveld, gepubliceerd in het Waterschapsblad op 3 augustus 2018, jaargang 2018, nummer 7850, per direct in te trekken.

  

Gelet op:

 

 • -

  In verband met de extreme droogte van 2018 en de negatieve gevolgen hiervan op de waterkwaliteit en verdrogingsgevoelige natuur, is de verdringingsreeks toegepast en zijn onttrekkingsverboden ingesteld;

  •  

 • -

  De afgelopen maanden is het grond- en oppervlaktewatersysteem nauwlettend gemonitord;

  •  

 • -

  Door de gevallen neerslag van de afgelopen periode, hoogwaterpieken in Rijkswater en de getroffen herstelmaatregelen, blijkt uit de monitoring dat het oppervlaktewater alsmede de grondwaterstand in de verdrogingsgevoelige gebieden voldoende is hersteld om de onttrekkingsverboden in te trekken;

  •  

 • -

  De verwachting is dat dit herstel ook de komende tijd doorzet;

  •  

  •  

  •  

  Eventuele beregening uit oppervlaktewater zorgt ervoor dat het water infiltreert naar het grondwater, dit komt ten goede aan het watersysteem.

Doetinchem,

 

drs. C. Roos

secretaris directeur

 

drs. H.Th.M. Pieper

dijkgraaf

Naar boven