Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2019, 2155Overige besluiten van algemene strekkingWatervergunning Gasunie

Het waterschap heeft op 18 februari 2019 een watervergunning verleend voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van een verificatieopgraving nabij leiding A-530 ter hoogte van de kruising Eglantiersdijk/Doorndijk te Axel.