Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2019, 2152Overige besluiten van algemene strekkingWatervergunning en ontheffing Wegen Strijensepad 1, Poortvliet

Waterschap Scheldestromen heeft op 8 februari 2019 een watervergunning en een Keur ontheffing wegen verleend aan S.S. Blanker-van de Heuvel voor de (ver)bouw van een woning aan het Strijensepad 1 te Poortvliet.