PROCES-VERBAAL van vernietiging van de kandidatenlijsten en verklaringen van ondersteuning, ingeleverd bij het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van het algemeen bestuur van Waterschap Rijn en IJssel op 20 maart 2019.

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van het algemeen bestuur van Waterschap Rijn en IJssel heeft, overeenkomstig het bepaalde in artikel I 19 van de Kieswet, op 12 februari 2019 de volgende documenten vernietigd, nadat onherroepelijk is beslist over de geldigheid overeenkomstig het bepaalde in artikel I 17 van de Kieswet;

 • -

  De op 4 februari 2019 bij het centraal stembureau door onderstaande politieke groeperingen ingeleverde kandidatenlijsten, welke op 8 februari 2019 door het centraal stembureau geldig zijn verklaard en als volgt zijn genummerd:

 

 • 1.

  CDA

 • 2.

  Water Natuurlijk

 • 3.

  VVD

 • 4.

  Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)

 • 5.

  Vrienden van de Berkel

 • 6.

  AWP niet politiek wel deskundig

 • 7.

  50PLUS

 • 8.

  Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen

 

 • -

  Er zijn bij het centraal stembureau geen verklaringen van ondersteuning ingeleverd.

 • -

  Wijze van vernietiging: de stukken zijn gedeponeerd in een afgesloten papiercontainer waarvan de inhoud door een gespecialiseerd bedrijf is vernietigd.

  

Doetinchem 12 februari 2019,

  

De voorzitter van het centraal stembureau van Waterschap Rijn en IJssel

drs. H.Th.M. Pieper

 

Naar boven