Waterschapsblad van Waterschap Hunze en Aa's

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Hunze en Aa'sWaterschapsblad 2019, 1881Overige overheidsinformatieBekendmaking terinzagelegging ontwerpbegroting van de gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis

Het dagelijks bestuur van Waterschap Hunze en Aa's maakt het volgende bekend. Waterschap Hunze en Aa's heeft van de gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis de ontwerpbegroting voor het jaar 2020 ontvangen.

De op de ontwerpbegroting betrekking hebbende stukken liggen vanaf de dag van deze bekendmaking tot en met de dag van vaststelling van die begroting door het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling ter inzage (gepland week 16).

Bedoelde stukken liggen ter inzage en treft u aan in de bijlage.

Voor vragen over deze bekendmaking kunt u contact opnemen met R. Boets, 0598 69 38 61