Kandidatenlijsten waterschapsverkiezingen Waterschap Rijn en IJssel

In verband met de te houden waterschapsverkiezingen op 20 maart 2019 heeft het centraal stembureau van Waterschap Rijn en IJssel in een openbare zitting op 8 februari 2019 besluiten genomen over de geldigheid van de kandidatenlijsten en het handhaven van de daarop vermelde kandidaten, alsmede over de nummering van de kandidatenlijsten. De artikelen I 17 en I 18 van de Kieswet zijn van toepassing. De kandidatenlijsten vindt u in de bijlage.

Het proces-verbaal van de zitting van 8 februari en de kandidatenlijsten zijn te raadplegen via de verkiezingspagina van het waterschap: www.wrij.nl/verkiezingen

De voorzitter van het centraal stembureau,

drs. H.Th.M. Pieper

 

Naar boven