Waterschapsblad van Waterschap Aa en Maas

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Aa en MaasWaterschapsblad 2019, 1756Overige besluiten van algemene strekking7e partiële herziening legger oppervlaktewater, januari 2019

Het dagelijks bestuur van waterschap Aa en Maas heeft in zijn vergadering van 11 februari 2019 vastgesteld: ontwerp 7e partiële herziening legger oppervlaktewater, januari 2019.

 

De (ontwerp-)legger en de daarop betrekking hebbende stukken zijn via de site http://www.aaenmaas.nl/legger in te zien.

 

De wijzigingen in deze legger waar geen rechtsbescherming voor open staat zijn zichtbaar met een groene kleur. De wijzigingen wel rechtsbescherming voor open staat, zijn zichtbaar met een rode kleur.

 

Onderstaand is een toelichting van statuswijzigingen weergegeven waar rechtsbescherming voor open staat. Wat de veranderingen van deze categoriewijzigingen voor belanghebbenden betekenen wat betreft beheer en onderhoud staat toegelicht in bijgevoegde Nota Legger:

  • Toevoegen Waterbergingsgebieden Dynamisch Beekdal

  • Wijziging A naar B: gedeelte Tillaarsche Loop te Meijerijstad

  • Wijziging A naar B: Hazenwinkelloop te Helmond

  • Wijziging A naar B: Broekloop te Helmond

  • Wijziging A naar B: Poststraat te Heeswijk-Dinther

 

Op werkdagen van 09.00u tot 12.00u en van 13.30u tot 16.00u, kunt u een afspraak maken om de stukken in te zien. Neem hiervoor eerst contact op met de hierna genoemde projectleider. Hiervoor kunt u op de volgende locaties terecht:

  • In de bibliotheek van het waterschapshuis, Pettelaarpark 70 in 's-Hertogenbosch;

  • Op het kantoor van district Boven Aa, Piet Mondriaanstraat 11 te Deurne;

  • Op het kantoor van district Hertogswetering, Het Wargaren 28 te Lith;

  • Op het kantoor van district Raam, Gildekamp 2 te Cuijk;

  • Op het kantoor van district Beneden Aa, Dorpsstraat 18 te Loosbroek.

 

Zienswijzen

Ingezetenen en belanghebbenden kunnen van 18 februari 2019 tot en met 1 april 2019 hun zienswijzen indienen. Zienswijzen kunnen zowel schriftelijk als mondeling worden ingediend. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen aan het Dagelijks Bestuur van waterschap Aa en Maas, Postbus 5049, 5201 GA ’s-Hertogenbosch. Wilt u mondeling uw zienswijze indienen? Neem dan voor 1 april 2019 contact op met de hierna genoemde projectleider.

 

Van uw zienswijze en de reactie daarop van het Dagelijks Bestuur wordt een nota van zienswijzen opgesteld. In deze nota van zienswijzen kunnen uw persoonsgegevens worden vermeld. Wij verzoeken u in uw zienswijze uitdrukkelijk aan te geven of u bezwaar heeft tegen vermelding van uw persoonsgegevens.

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met de projectleider, Rob Janssen, rjanssen@aaenmaas.nl of tel. 088 - 17 88 000

 

’s-Hertogenbosch, 18 februari 2019

Bijlage 1 bij Ontwerp 7e partiële herziening legger oppervlaktewater, januari 2019

De leggerkaarten met kaartnummers:

worden vervangen door leggerkaarten met kaartnummer:

1.6, 2.6, 3.5, 4.6, 5.6, 6.5, 7.6, 8.6, 9.5, 10.4, 11.5, 12.6, 13.6, 14.6, 15.6, 16.5, 17.6, 18.6, 19.6, 20.6, 21.6, 22.6, 23.6, 24.4, 25.6, 26.5, 27.6, 28.6, 29.6, 30.6, 31.6, 32.6, 33.6, 34.6, 35.6, 36.6, 37.6, 38.6, 39.6, 40.6, 41.6, 42.6, 43.6, 44.6, 45.6, 46.5, 47.4, 48.6, 49.6, 50.6, 51.6, 52.6, 53.6, 54.6, 55.6, 56.6, 57.6, 58.6, 59.6, 60.6, 61.5, 62.6, 63.6, 64.6, 65.6, 66.6, 67.6, 68.6, 69.5, 70.5, 71.6, 72.5, 73.5, 74.5, 75.5, 76.5, 77.6, 78.6, 79.6, 80.6, 81.5, 82.6, 83.6, 84.6, 85.6, 86.6, 87,6, 88.6, 89.4, 90.4, 91.5, 92.6, 93.6, 94.6, 95.5, 96,5, 97.6 en 98.4

1.7, 2.7, 3.7, 4.7, 5.7, 6.7, 7.7, 8.7, 9.7, 10.7, 11.7, 12.7, 13.7, 14.7, 15.7, 16.7, 17.7, 18.7, 19.7, 20.7, 21.7, 22.7, 23.7, 24.7, 25.7, 26.7, 27.7, 28.7, 29.7, 30.7, 31.7, 32.7, 33.7, 34.7, 35.7, 36.7, 37.7, 38.7, 39.7, 40.7, 41.7, 42.7, 43.7, 44.7, 45.7, 46.7, 47.7, 48.7, 49.7, 50.7, 51.7, 52.7, 53.7, 54.7, 55.7, 56.7, 57.7, 58.7, 59.7, 60.7, 61.7, 62.7, 63.7, 64.7, 65.7, 66.7, 67.7, 68.7, 69.7, 70.7, 71.7, 72.7, 73.7, 74.7, 75.7, 76.7, 77.7, 78.7, 79.7, 80.7, 81.7, 82.7, 83.7, 84.7, 85.7, 86.7, 87.7, 88.7, 89.7, 90.7, 91.7, 92.7, 93.7, 94.7, 95.7, 96.7, 97.7 en 98.7