Waterschapsblad van Waterschap Rivierenland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap RivierenlandWaterschapsblad 2019, 1697Beschikkingen | afhandelingWaterschap Rivierenland - watervergunning voor het plaatsen van een vangrail in de wegberm ter plaatse van De Steeg 7 te Ingen

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland heeft besloten een watervergunning te verlenen voor het plaatsen van een vangrail in de wegberm ter plaatse van De Steeg 7 te Ingen. Zaaknummer 2018153960.

Start bezwaartermijn: 08-02-2019.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen, bereikbaar via telefoonnummer 0344-649494.

Bezwaar

Binnen zes weken vanaf datum begin bezwaartermijn kunnen belanghebbenden een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland. Voor meer informatie, zie onze website: regelen en aanvragen, bezwaar

http://www.waterschaprivierenland.nl/common/regelen-en-aanvragen/bezwaar.html