Waterschapsblad van Waterschap Zuiderzeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ZuiderzeelandWaterschapsblad 2019, 1558Overige overheidsinformatieBekendmaking lijstnummers

 

De voorzitter van het centraal stembureau van Waterschap Zuiderzeeland maakt ingevolge het bepaalde in artikel I 15 van de Kieswet bekend dat in de openbare zitting van 8 februari 2019 een besluit is genomen over de nummering van de kandidatenlijsten.

De lijsten zijn genummerd aan de hand van het aantal stemmen, dat behaald is bij de laatst gehouden verkiezingen in 2015. OPA heeft als nieuwe lijst nummer 8 gekregen.

 

Groepering

Lijstnummer

Water, Wonen en Natuur

1

VVD

2

ChristenUnie/SGP

3

CDA

4

Werk aan Water Flevoland

5

50PLUS

6

AWP niet politiek wel deskundig

7

OPA

8

 

Lelystad, 8 februari 2019

 

De voorzitter van het centraal stembureau van Waterschap Zuiderzeeland

   

Ir. H.C. Klavers