Waterschapsblad van Waterschap Zuiderzeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ZuiderzeelandWaterschapsblad 2019, 1556Overige overheidsinformatieKandidatenlijsten verkiezing van de leden van het algemeen bestuur van het Waterschap Zuiderzeeland

De voorzitter van het centraal stembureau van Waterschap Zuiderzeeland maakt ingevolge het bepaalde in artikel I 17 van de Kieswet bekend dat voor de op 20 maart 2019 te houden verkiezing de volgende geldige kandidatenlijsten zijn ingeleverd:

 

 • 1.

  Water, Wonen en Natuur

 • 2.

  VVD

 • 3.

  ChristenUnie/SGP

 • 4.

  CDA

 • 5.

  Werk aan Water Flevoland

 • 6.

  50PLUS

 • 7.

  AWP niet politiek wel deskundig

 • 8.

  OPA

 

Lelystad, 8 februari 2019

 

De voorzitter van het centraal stembureau van Waterschap Zuiderzeeland

   

Ir. H.C. Klavers