1e begrotingswijziging 2019 en ontwerpbegroting 2020 Gemeenschappelijk Regeling Het Waterschapshuis

Het dagelijks bestuur van ons waterschap maakt bekend dat de 1e begrotingswijziging 2019 en de ontwerpbegroting 2020 van de Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis (de regie- en uitvoeringsorganisatie voor de waterschappen op het gebied van Informatie en Communicatie Technologie) met ingang van 14 februari 2019 gedurende een periode van twee weken ter inzage ligt. Zienswijzen kunnen tot 28 februari 2019 schriftelijk of mondeling bij het dagelijks bestuur, postbus 148, 7000 AC Doetinchem worden ingediend.

 

Naar boven