Waterschapsblad van Waterschap Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap LimburgWaterschapsblad 2019, 1418Overige overheidsinformatieRECTIFICATIE Bekendmaking openbare commissievergaderingen Waterschap Limburg

In tegenstelling tot hetgeen is aangekondigd in Waterschapsblad nr. 1237 van 6 februari 2019 zullen de openbare commissievergaderingen plaatsvinden op woensdag 20 februari 2019 om 15.00 uur (commissie Waterkeringen & Bestuur en Organisatie) en om 16.30 uur (commissie Waterkeringen & Bestuur en Organisatie). Beide vergaderingen vinden plaats in het kantoor van Waterschap Limburg, Maria Theresialaan 99 te Roermond.

De agenda's en vergaderstukken liggen tot en met 20 februari 2019 voor een ieder ter inzage in het kantoor van Waterschap Limburg te Roermond (Maria Theresialaan 99). De stukken zijn in te zien van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur. De agenda's en bijbehorende stukken zijn digitaal te raadplegen via https://waterschaplimburg.waterschapsinformatie.nl/.

Informatie

Hebt u vragen, stuur dan een mail naar Bestuursondersteuning via bestuursondersteuning@waterschaplimburg.nl of bel 088-8890100.

Roermond, 8 februari 2019

drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck,

Dijkgraaf Waterschap Limburg