Waterschapsblad van Waterschap Noorderzijlvest

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap NoorderzijlvestWaterschapsblad 2019, 1367Beschikkingen | afhandelingWatervergunning voor het bouwrijp maken van een terrein aan de Grasdijk 2 te Garmerwolde voor realisatie van een industriewaterzuivering.

Terinzagelegging

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 6 februari 2019 tot en met 19 maart 2019 bij het waterschap Noorderzijlvest, Stedumermaar 1 te Groningen.

Bezwaar maken

Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. U kunt ook digitaal uw bezwaarschrift indienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website www.noorderzijlvest.nl/bezwaar

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jos Kleefsman, bereikbaar via telefoonnummer 050 - 3048911.