Waterschapsblad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap De Stichtse RijnlandenWaterschapsblad 2019, 13602VerordeningenIntrekking belastingverordeningen

(tekstplaatsing t.b.v. intrekking)

Het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden,

gelezen het voorstel dijkgraaf en hoogheemraden van 12 november 2019 met DM nr. 1589592;

gelet op de artikelen 110, 113 en 117 Waterschapswet, hoofdstuk 6 paragraaf 2 Waterschapsbesluit en artikel 7.2 lid 2 Waterwet;

 

Besluit

  • 1.

    Onder intrekking van de Verordening zuiveringsheffing Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2017, vast te stellen de Verordening zuiveringsheffing Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2020 zoals opgenomen in de bij dit voorstel behorende bijlage 3, dm 1582704;

  • 2.

    Onder intrekking van de Verordening verontreinigingsheffing Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2010, vast te stellen de Verordening verontreinigingsheffing Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2020 zoals opgenomen in de bij dit voorstel behorende bijlage 4, dm 1582702 en

  • 3.

    Onder intrekking van de Verordening watersysteemheffing Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009, vast te stellen de Verordening watersysteemheffing Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2020 zoals opgenomen in de bij dit voorstel behorende bijlage 5, dm 1582705.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 18 december 2019,

Voorzitter, J.C.H. Haan

Secretaris, J. Goedhart