Waterschapsblad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap De Stichtse RijnlandenWaterschapsblad 2019, 13552Beschikkingen | afhandelingHoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Watervergunning voor de aanleg van een glasvezelnetwerk bij watergangen en waterkeringen op diverse locaties in de gemeenten Stichtse Vecht, Woerden en Utrecht (code HDSR51617)

Het waterschap heeft een watervergunning verleend voor de aanleg van een glasvezelnetwerk bij watergangen en waterkeringen op diverse locaties in de gemeenten Stichtse Vecht, Woerden en Utrecht. Dit besluit is verzonden op 23 december 2019.

Ter inzage

U kunt de vergunning en de bijbehorende stukken inzien tot en met 6 februari 2020 bij het waterschap, Poldermolen 2 in Houten op afspraak. Openingstijden: elke werkdag van 9.00 - 17.00 uur.

U kunt de stukken digitaal bekijken via het digitale Waterschapsblad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden op www.overheid.nl. De stukken hangen als ‘Externe bijlagen’ aan deze publicatie (linker kolom)

Bezwaar

Wanneer u rechtstreeks belanghebbende bent, kunt u binnen 6 weken na verzenddatum bezwaar instellen. Voor meer informatie en het instellen van bezwaar kunt u kijken op onze website http://www.hdsr.nl/vergunningen/verleende-vergunning/bezwaar-beroep/.

Informatie

Wilt u meer informatie? Neem contact op met de afdeling Vergunningverlening en handhaving, telefoonnummer (030) 209 7358. Of kijk op onze website http://www.hdsr.nl/vergunningen/.

Houten, 27 december 2019