Waterschapsblad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap De Stichtse RijnlandenWaterschapsblad 2019, 13507Beschikkingen | afhandelingHoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Watervergunning voor het aanleggen van een dam met duiker op de locatie Achterdijk 6 in Schalkwijk (code HDSR50956)

Het waterschap heeft een watervergunning verleend voor het aanleggen van een dam met duiker op de locatie Achterdijk 6 in Schalkwijk in de gemeente Houten. Dit besluit is verzonden op 20 december 2019.

Ter inzage

U kunt de vergunning en de bijbehorende stukken inzien tot en met 31 januari 2020 bij het waterschap, Poldermolen 2 in Houten op afspraak. Openingstijden: elke werkdag van 9.00 - 17.00 uur.

U kunt de stukken digitaal bekijken via het digitale Waterschapsblad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden op www.overheid.nl. De stukken hangen als ‘Externe bijlagen’ aan deze publicatie (linker kolom)

Bezwaar

Wanneer u rechtstreeks belanghebbende bent, kunt u binnen 6 weken na verzenddatum bezwaar instellen. Voor meer informatie en het instellen van bezwaar kunt u kijken op onze website http://www.hdsr.nl/vergunningen/verleende-vergunning/bezwaar-beroep/.

Informatie

Wilt u meer informatie? Neem contact op met de afdeling Vergunningverlening en handhaving, telefoonnummer (030) 209 7358. Of kijk op onze website http://www.hdsr.nl/vergunningen/.

Houten, 24 december 2019