Waterschapsblad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap De Stichtse RijnlandenWaterschapsblad 2019, 13438Overige overheidsinformatieSubsidieplafond regeling Blauwe Bewoners Initiatieven 2020

Op 30 januari 2018 heeft Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden de regeling “Blauwe Bewoners Initiatieven” vastgesteld; een subsidieregeling voor particuliere initiatieven voor duurzaam waterbeheer. Met deze regeling kunnen bewoners subsidie aanvragen bij het waterschap voor lokale ideeën om het waterbewustzijn en duurzaam waterbeheer te vergroten.

Op grond van artikel 13, lid 1 van de regeling heeft het college het subsidieplafond voor deze regeling voor 2020 vastgesteld op een totaal bedrag van € 100.000,-.

Subsidie aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Indien met een aanvraag het nog beschikbare subsidiebudget voor dat jaar wordt overschreden, wordt de aanvraag op grond van artikel 6, lid 4 van de regeling buiten behandeling gelaten.

De regeling is te vinden op de website van het waterschap (https://www.hdsr.nl/werk/subsidieregeling/).

 

Houten, 23 december 2019