Waterschapsblad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap De Stichtse RijnlandenWaterschapsblad 2019, 13139Beschikkingen | afhandelingHoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Watervergunning voor het onttrekken van grondwater en het retourneren van bronneringswater voor de sloop van overbodig geworden onderdelen van RWZI Utrecht. (code HDSR44234)

Het waterschap heeft een watervergunning verleend voor het onttrekken, en terug in de bodem brengen van grondwater ten behoeve van de sloop van overbodig geworden onderdelen van de zuiveringstechnische voorziening ter plaatse van Zandpad 1a in Utrecht, kadastrale gemeentecode UTT00, sectie H nummer(s) 2626 en 2627 (voorheen 2291).

 

a. gedurende negen maanden grondwater te onttrekken;

b. gedurende negen maanden grondwater terug in de bodem te brengen

Dit besluit is verzonden op 12 december 2019.

Ter inzage

U kunt de vergunning en de bijbehorende stukken inzien tot en met 23 januari 2020 bij het waterschap, Poldermolen 2 in Houten op afspraak. Openingstijden: elke werkdag van 9.00 - 17.00 uur.

U kunt de stukken digitaal bekijken via het digitale Waterschapsblad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden op www.overheid.nl. De stukken hangen als ‘Externe bijlagen’ aan deze publicatie (linker kolom)

Bezwaar

Wanneer u rechtstreeks belanghebbende bent, kunt u binnen 6 weken na verzenddatum bezwaar instellen. Voor meer informatie en het instellen van bezwaar kunt u kijken op onze website http://www.hdsr.nl/vergunningen/verleende-vergunning/bezwaar-beroep/.

Informatie

Wilt u meer informatie? Neem contact op met de afdeling Vergunningverlening en handhaving, telefoonnummer (030) 209 7358. Of kijk op onze website http://www.hdsr.nl/vergunningen/.

 

Houten, 16 december 2019