Waterschapsblad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap De Stichtse RijnlandenWaterschapsblad 2019, 13130Beschikkingen | afhandelingHoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Watervergunning voor het leggen en verwijderen van kabels op de locatie nabij Cattenbroekerdijk 34A Linschoten. (code HDSR51191)

Het waterschap heeft een watervergunning verleend voor het leggen van zes middenspanningskabels en twee laagspanningskabels en het verwijderen van drie middenspanningskabels en een laagspanningskabel in de zone waterstaatswerk van een regionale waterkering en in de beschermingszone van een primaire watergang op de locatie nabij Cattenbroekerdijk 34A Linschoten in de gemeente Montfoort. Dit besluit is verzonden op 12 december 2019.

Ter inzage

U kunt de vergunning en de bijbehorende stukken inzien tot en met 28 januari 2020 bij het waterschap, Poldermolen 2 in Houten op afspraak. Openingstijden: elke werkdag van 9.00 - 17.00 uur.

U kunt de stukken digitaal bekijken via het digitale Waterschapsblad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden op www.overheid.nl. De stukken hangen als ‘Externe bijlagen’ aan deze publicatie (linker kolom)

Bezwaar

Wanneer u rechtstreeks belanghebbende bent, kunt u binnen 6 weken na verzenddatum bezwaar instellen. Voor meer informatie en het instellen van bezwaar kunt u kijken op onze website http://www.hdsr.nl/vergunningen/verleende-vergunning/bezwaar-beroep/.

Informatie

Wilt u meer informatie? Neem contact op met de afdeling Vergunningverlening en handhaving, telefoonnummer (030) 209 7358. Of kijk op onze website http://www.hdsr.nl/vergunningen/.

Houten, 16 december 2019