Waterschapsblad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap De Stichtse RijnlandenWaterschapsblad 2019, 13128Beschikkingen | afhandelingHoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Watervergunning voor het verbreden van een watergang en het aanleggen van aanleg- en loopsteigers op de locatie nabij Weijpoort 23 in Nieuwerbrug aan den Rijn. (code HDSR51105)

Het waterschap heeft een watervergunning verleend voor het graven van nieuw oppervlaktewater door het verbreden van een bestaande primaire watergang en het aanleggen van aanleg- en loopsteigers bij een primaire watergang op de locatie nabij Weijpoort 23 in Nieuwerbrug aan den Rijn in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Dit besluit is verzonden op 12 december 2019.

Ter inzage

U kunt de vergunning en de bijbehorende stukken inzien tot en met 28 januari 2020 bij het waterschap, Poldermolen 2 in Houten op afspraak. Openingstijden: elke werkdag van 9.00 - 17.00 uur.

U kunt de stukken digitaal bekijken via het digitale Waterschapsblad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden op www.overheid.nl. De stukken hangen als ‘Externe bijlagen’ aan deze publicatie (linker kolom)

Bezwaar

Wanneer u rechtstreeks belanghebbende bent, kunt u binnen 6 weken na verzenddatum bezwaar instellen. Voor meer informatie en het instellen van bezwaar kunt u kijken op onze website http://www.hdsr.nl/vergunningen/verleende-vergunning/bezwaar-beroep/.

Informatie

Wilt u meer informatie? Neem contact op met de afdeling Vergunningverlening en handhaving, telefoonnummer (030) 209 7358. Of kijk op onze website http://www.hdsr.nl/vergunningen/.

Houten, 16 december 2019