Waterschapsblad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap De Stichtse RijnlandenWaterschapsblad 2019, 13070Beschikkingen | afhandelingHoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Watervergunning voor diverse aanpassingen aan het watersysteem op de locatie nabij Waijensedijk 19 in Houten. (code HDSR50076)

Het waterschap heeft een watervergunning verleend voor het aanpassen van het watersysteem betreffende het aanleggen van een duiker met afsluiter in een bestaande dam; het aanleggen van een dichte dam; het aanleggen van een dam met duiker met afsluiter en het tijdelijk opzetten van het waterpeil in een watergang tijdens periodes van droogte op de locatie nabij Waijensedijk 19 in Houten . Dit besluit is verzonden op 11 december 2019.

Ter inzage

U kunt de vergunning en de bijbehorende stukken inzien tot en met 27 januari 2020 bij het waterschap, Poldermolen 2 in Houten op afspraak. Openingstijden: elke werkdag van 9.00 - 17.00 uur.

U kunt de stukken digitaal bekijken via het digitale Waterschapsblad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden op www.overheid.nl. De stukken hangen als ‘Externe bijlagen’ aan deze publicatie (linker kolom)

Bezwaar

Wanneer u rechtstreeks belanghebbende bent, kunt u binnen 6 weken na verzenddatum bezwaar instellen. Voor meer informatie en het instellen van bezwaar kunt u kijken op onze website http://www.hdsr.nl/vergunningen/verleende-vergunning/bezwaar-beroep/.

Informatie

Wilt u meer informatie? Neem contact op met de afdeling Vergunningverlening en handhaving, telefoonnummer (030) 209 7358. Of kijk op onze website http://www.hdsr.nl/vergunningen/.

Houten, 13 december 2019