Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van Schieland en de KrimpenerwaardWaterschapsblad 2019, 12659Beschikkingen | afhandelingWijziging vergunning voor een leiding, Abraham van Rijckevorseleg in Capelle a/d IJssel.

(D2019-11-003284, 29 november 2019) het aanleggen van een leiding, doormiddel van een gestuurde boring, in de beschermingszone van een secundaire waterkering nabij de Abraham van Rijckevorselweg in Capelle aan den IJssel. De wijziging heeft betrekking op aanlegmethode van de waterleiding.

De vergunningen en de ontheffingen liggen ter inzage op het kantoor van het hoogheemraadschap. Voor inzage of nadere informatie kunt u contact opnemen, tel. nr. 010 45 37 300. Tegen de vergunningen/ontheffingen kunnen belanghebbenden tot 6 weken na de verzenddatum van het besluit bezwaar indienen bij het hoogheemraadschap. Op onze website www.hhsk.nl/bezwaar vindt u een uitleg hoe u het bezwaar kunt indienen