Waterschapsblad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap De Stichtse RijnlandenWaterschapsblad 2019, 12606Overige overheidsinformatieHoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Start inspraakperiode ontwerp-projectplan Aanleg vispassage stuw De Hoek

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft op 26 november 2019 het ontwerp-Projectplan voor het project Aanleg vispassage stuw De Hoek vastgesteld. In het projectplan staan de werkzaamheden beschreven die het waterschap wil gaan uitvoeren. Het college heeft besloten het ontwerp-projectplan ter inzage te leggen.

 

Stukken inzien

U kunt het ontwerp-projectplan en de daarbij behorende bijlagen digitaal inzien van 2 december 2019 t/m 13 januari 2020 via de website van het waterschap:

https://www.hdsr.nl/beleid-plannen/projectenkaart/lopik/aanleg-vispassage/

 

Bent u niet in de gelegenheid om het ontwerp-projectplan digitaal te bekijken, dan kunt u het ontwerp-projectplan en de daarbij behorende bijlagen inzien op het kantoor van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Hiervoor kunt u contact opnemen met projectbeheerder Jeroen Worm.

Inspraak

U kunt gedurende een periode van 6 weken uw zienswijze op het ontwerp-projectplan indienen. Dit kan per e-mail via jeroen.worm@hdsr.nl of schriftelijk bij het via het onderstaande adres. U heeft hiervoor de tijd tot en met 13 januari 2020.

Postadres:

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

t.a.v. Jeroen Worm

Postbus 550

3990 GJ, Houten

Het college van het waterschap informeert iedereen die ingesproken heeft over de wijze waarop de zienswijze in het projectplan wordt verwerkt. Dit gebeurt nadat het college het plan heeft vastgesteld.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met projectbeheerder Jeroen Worm, tel. 030-209 7241 of via de e-mail jeroen.worm@hdsr.nl

 

Houten, 2 december 2019