Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van Schieland en de KrimpenerwaardWaterschapsblad 2019, 12599Beschikkingen | afhandelingWijziging vergunning voor hoogspanningskabels tracé in Gouda en de Krimpenerwaard.

(D2019-11-003090, 27 november 2019) [De vergunning is verleend voor het door middel van gestuurde boringen leggen en hebben van een hoogspanningskabels tracé in de primaire en regionale waterkering ter plaatse van de gemeenten Gouda en de Krimpenerwaard. De wijziging heeft betrekking op het hoogspanningskabels tracé.

De vergunningen en de ontheffingen liggen ter inzage op het kantoor van het hoogheemraadschap. Voor inzage of nadere informatie kunt u contact opnemen, tel. nr. 010 45 37 300. Tegen de vergunningen/ontheffingen kunnen belanghebbenden tot 6 weken na de verzenddatum van het besluit bezwaar indienen bij het hoogheemraadschap. Op onze website www.hhsk.nl/bezwaar vindt u een uitleg hoe u het bezwaar kunt indienen.