HAS2019_Z18784 Grondexploitatiemaatschappij Meerstad

Watervergunning voor het aanbrengen van beschoeiingen, damwanden en steigers op "het Eiland" in het Woldmeer te Meerstad.

 

Dit is gedaan op grond van de Keur 2010. De watervergunning en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage vanaf 3 december 2019 tot en met 14 januari 2020 op werkdagen tijdens kantooruren bij het waterschap Hunze en Aa’s, Aquapark 5 te Veendam. De watervergunning is hiernaast ook digitaal te zien.

 

Wanneer u een persoonlijke toelichting op de stukken wilt, moet u van tevoren een afspraak maken met één van onderstaande contactpersonen. Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s, Postbus 195, 9640 AD Veendam.

 

Voor nadere informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Klaas Mulder, Bart Lammers of Jurjen Matthezing, telefoonnummer 0598-693800.

 

Naar boven