Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van Schieland en de KrimpenerwaardWaterschapsblad 2019, 12551Beschikkingen | afhandelingWijziging vergunning voor het leggen van glasvezel, Stolwijk in de gemeente Krimpenerwaard

(D2019-11-002756, 27 november 2019) Het leggen en hebben van glasvezelkabels in waterscheidingen en in de openbare weg in de kern en het buitengebied van Stolwijk, gemeente Krimpenerwaard. De wijziging heeft betrekking op het uitbreiden van het tracé voor de aanleggen van glasvezelkabels in het buitengebied van de gemeente Krimpenerwaard

De vergunningen en de ontheffingen liggen ter inzage op het kantoor van het hoogheemraadschap. Voor inzage of nadere informatie kunt u contact opnemen, tel. nr. 010 45 37 300. Tegen de vergunningen/ontheffingen kunnen belanghebbenden tot 6 weken na de verzenddatum van het besluit bezwaar indienen bij het hoogheemraadschap. Op onze website www.hhsk.nl/bezwaar vindt u een uitleg hoe u het bezwaar kunt indienen.