Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van Schieland en de KrimpenerwaardWaterschapsblad 2019, 12548Overige overheidsinformatieVerleende Ontheffing RVV in de gemeente Krimpenerwaard.

(D2019-11-002949, 27 november 2019) het met tractoren en gevolgd door diverse werktuigen, een shovel en vrachtauto's berijden van wegen met een gewichtsbeperking in de Krimpenerwaard en Vlist, Schoonhoven en Haastrecht, gemeente Krimpenerwaard.

De vergunningen en de ontheffingen liggen ter inzage op het kantoor van het hoogheemraadschap. Voor inzage of nadere informatie kunt u contact opnemen, tel. nr. 010 45 37 300. Tegen de vergunningen/ontheffingen kunnen belanghebbenden tot 6 weken na de verzenddatum van het besluit bezwaar indienen bij het hoogheemraadschap. Op onze website www.hhsk.nl/bezwaar vindt u een uitleg hoe u het bezwaar kunt indienen.