Waterschapsblad van Waterschap Noorderzijlvest

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap NoorderzijlvestWaterschapsblad 2019, 12505Beschikkingen | afhandelingWatervergunning voor het gedeeltelijk dempen van een watergang en het aanleggen van een duiker met inspectieput, nabij Koningsweg 12 te Groningen.

Terinzagelegging

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 27 november 2019 tot en met 7 januari 2020 bij het waterschap Noorderzijlvest, Stedumermaar 1 te Groningen.

Bezwaar maken

Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. U kunt ook digitaal uw bezwaarschrift indienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website www.noorderzijlvest.nl/bezwaar.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Patricia Zwartenkot, bereikbaar via telefoonnummer 050 - 3048911.