Waterschapsblad van Waterschap Rivierenland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap RivierenlandWaterschapsblad 2019, 1250Beschikkingen | afhandelingWaterschap Rivierenland - watervergunning voor het onttrekken en lozen van grondwater ten behoeve van de aanleg van een kelder ter plaatse van Achterland 12a te Groot Ammers

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland heeft besloten een watervergunning te verlenen voor het onttrekken en lozen van grondwater ten behoeve van de aanleg van een kelder ter plaatse van Achterland 12a te Groot Ammers. Zaaknummer 2018136595.

Start bezwaartermijn: 01-02-2019.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen, bereikbaar via telefoonnummer 0344-649494.

Bezwaar

Binnen zes weken vanaf datum begin bezwaartermijn kunnen belanghebbenden een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland. Voor meer informatie, zie onze website: regelen en aanvragen, bezwaar

http://www.waterschaprivierenland.nl/common/regelen-en-aanvragen/bezwaar.html