Waterschapsblad van Waterschap Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap LimburgWaterschapsblad 2019, 1237Overige overheidsinformatieOpenbare commissievergaderingen Waterschap Limburg

Op woensdag 13 februari 2019 om 15.00 uur vindt in het kantoor van Waterschap Limburg te Roermond (Maria Theresialaan 99) een openbare vergadering plaats van de commissie Waterkeringen & Bestuur en Organisatie (WBO).

Aansluitend aan de vergadering van de commissie Waterkeringen & Bestuur en Organisatie vindt om 16.30 uur in het kantoor van Waterschap Limburg te Roermond (Maria Theresialaan 99) een openbare vergadering van de commissie Watersysteem, Zuiveren en Waterketen (WZW) plaats.

De agenda's en vergaderstukken liggen tot en met 13 februari 2019 voor een ieder ter inzage in het kantoor van Waterschap Limburg te Roermond (Maria Theresialaan 99). De stukken zijn in te zien van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur. De agenda's en bijbehorende stukken zijn digitaal te raadplegen via https://waterschaplimburg.waterschapsinformatie.nl/.

Informatie

Hebt u vragen, stuur dan een mail naar Bestuursondersteuning via bestuursondersteuning@waterschaplimburg.nl of bel 088-8890100.

Roermond, 6 februari 2019

drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck,

Dijkgraaf Waterschap Limburg